دفاع رضا کیانیان از بازی‌ در سریال شهرزا

هنردستان : رضا کیانیان با انتشار یادداشتی از فصل دوم سریال شهرزاد تعریف کرده و از بازی خود در این مجموعه دفاع کرد.

 رضا کیانیان نوشت: من فصل اول شهرزاد را دوست داشتم و سه بار درباره‌اش نوشتم. براى فصل دوم نقشى به من پیشنهاد شد که نتوانستم قبول نکنم. نقشى پر از تناقض. پر از چالش‌هاى درونى… از همان نقش‌هایى که دوست دارم.

 رضا کیانیان نوشت: من فصل اول شهرزاد را دوست داشتم و سه بار درباره‌اش نوشتم. براى فصل دوم نقشى به من پیشنهاد شد که نتوانستم قبول نکنم. نقشى پر از تناقض. پر از چالش‌هاى درونى… از همان نقش‌هایى که دوست دارم.

وی در ادامه این یاداشت که در اینستاگرام خود نوشته؛ آورده است: در ساخت سریال، مانند حسن فتحی، بیشتر از انگشتان یک دست نداریم. تا به حال هرچه ساخته، خوب بوده. و در رأس همه شهرزاد بود. همیشه فصل دوم سخت‌تر از اولى‌ست. نوشتن و ساختنش جسارت مى‌خواهد. به ویژه که اولى خوب باشد. چون توقع بیننده بالا رفته است. حالا با همین توقع بالا به دیدن فصل دوم شهرزاد بنشینید.

منبع :ایلنا 

امتیاز دهید