واکنش دوباره کانون کارگردانان سینما به یک تحریم

هنردستان :شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران درباره‌ی عدم نمایش برخی فیلم‌ها توسط سینماهای زیرمجموعه حوزه هنری واکنش نشان داد.

در متن این بیانیه آمده است:«کانون کارگردانان سینمای ایران با اعتراض پی در پی خود به تحریم نمایش فیلم‌های دارای پروانه نمایش از سوی حوزه هنری ، مصرانه از این نهاد می‌خواهد: 

در متن این بیانیه آمده است:«کانون کارگردانان سینمای ایران با اعتراض پی در پی خود به تحریم نمایش فیلم‌های دارای پروانه نمایش از سوی حوزه هنری ، مصرانه از این نهاد می‌خواهد که در خصوص معیارهای ارزشیش برای نمایش یا عدم نمایش فیلم‌ها در سالن‌های تحت اختیار خود توضیح واضحی بدهد،چرا که پس از اعتراض‌های مکرر و گفتگوهای حضوری با مسئولین این نهاد همچنان فیلمسازان از این برخورد خصمانه با شماری از تولیدات سینمای ایران دچار ناباوری و ابهام هستند و این روش را در گفتگوها و بیانیه‌های خود از سوی نهادی که باید حامی سینمای ایران باشد مخرب دانسته و آن را غیر قابل قبول میدانند،برخورد و عدم نمایش فیلم‌هایی که پس از گذشتن از هفت خوان ممیزی پروانه نمایش دریافت می‌کنند آن هم با توجه به فیلم‌های مشابهی که نمایش می‌دهید تنها نشانه آن است که ضوابطی در کار نیست و تنها سلیقه و رابطه برای نمایش فیلمها در سینماهای حوزه کار ساز است و این مهم را هر وجدان بی‌طرفی تأیید میکند.
در جلسه‌ای حضوری ادعا کردید که حوزه و امکاناتش دولتی نیست و مردمی و بیت المال است ، آیا این امر مجوزی است که با نادیده گرفتن پروانه نمایش فیلم‌ها به قانون، مردم و سینماگرانی که پشت‌شان به جایی بند نیست پشت کنید؟!

کانون کارگردانان این روش رابه صلاح سینمای ایران و حوزه هنری نمی‌داند و بر این باور است که تکرار این وضعیت به نادیده گرفتن بیش از بیش مجوزهای قانونی از سوی دیگران و گسترش قاچاق و ممیزی می‌انجامد و بسترساز جریانی می‌شود که قانون ستیز است و همواره در فکر گرفتن ماهی از آب گل آلود.»

منبع :ایسنا 

امتیاز دهید