«معماری در صفحه تصویر» منتشر شد

هنردستان : کتاب «معماری در صفحه تصویر» با محوریت اصول و روش‌های تصویرسازی برای معماران به قلم محسن عباسی هرفته، سمیرا عادلی و ادیبه احمدی منتشر شد.

 در معرفی این کتاب عنوان شده است: کتاب «معماری در صفحه تصویر» با معرفی و تشریح اصول و روش‌های ترسیمِ تصاویر برای معماران، سعی دارد تا دانشجویان معماری و رشته‌های وابسته به آن را با ادبیات بیان تصویر در حوزه رشته خود بیشتر آشنا کند.

 در معرفی این کتاب عنوان شده است: کتاب «معماری در صفحه تصویر» با معرفی و تشریح اصول و روش‌های ترسیمِ تصاویر برای معماران، سعی دارد تا دانشجویان معماری و رشته‌های وابسته به آن را با ادبیات بیان تصویر در حوزه رشته خود بیشتر آشنا کند.

در این کتاب سعی شده است تا به زبانی ساده و فنی مهارت‌های تصویرسازی تشریح و در قالب تمرینات متعدد در ذهن مخاطب تثبیت شود.

کتاب «معماری در صفحه تصویر» در این مسیر، یک کتاب آموزشی محسوب می‌شود که با ارائه روش‌ها، مثال‌ها و تمرین‌هایی سعی در آموختن هرچه بیشتر این مباحث به دانشجویان و علاقه‌مندان معماری و رشته‌های وابسته به آن را دارد.

این کتاب حاصل مجموعه درس‌گفتارهای نویسندگان این کتاب در طول چندین دوره آموزش درس هندسه مناظر و مرایا در دانشکده‌های معماری دانشگاه‌های مختلف کشور است که در قالب این کتاب، تدوین و گردآوری شده است.

«معماری در صفحه تصویر» در ۱۳۶ صفحه توسط انتشارات سیدعلیزاده منتشر شده است.

منبع :ایسنا 

امتیاز دهید