بازخوانی کتاب «آن ۲۳ نفر» در رادیو تهران

هنردستان : کتاب «آن ۲۳ نفر» خاطرات احمد یوسف زاده است که امروز از برنامه «مرز پرگهر» رادیو تهران بازخوانی می شود.

آوردن یک عده نوجوان ۱۵ ساله به کاخ صدام و واداشتن آنان به بیان اعترافاتی دروغین مبنی بر اجباری بودن اعزام رزمندگان نوجوان به جبهه های جنگ که می توانست افکار عمومی جهانیان را در جهت خواسته های رژیم بعث عراق تغییر دهد، موضوعی است که این کتاب را بی نظیر می کند.

 کتاب خاطرات «آن۲۳ نفر» نوشته احمد یوسف‌زاده است که خود یکی از آن ۲۳ نفر بوده است. این کتاب، از آنجا که در برگیرنده خاطرات و رشادت های نوجوانان رزمنده و مقاومت آنان در اردوگاه های ارتش بعث است، ناگفته های بسیاری از دوران اسارت دارد. نویسنده کتاب که سابقه ۱۵ سال روزنامه نگاری دارد، این کتاب را به شکل روایت داستانی و دارای تعلیق های داستانی بجا، نگاشته است.

آوردن یک عده نوجوان ۱۵ ساله به کاخ صدام و واداشتن آنان به بیان اعترافاتی دروغین مبنی بر اجباری بودن اعزام رزمندگان نوجوان به جبهه های جنگ که می توانست افکار عمومی جهانیان را در جهت خواسته های رژیم بعث عراق تغییر دهد، موضوعی است که این کتاب را بی نظیر می کند.

کتاب هایی که در حوزه ادبیات دفاع مقدس منتشر شده در برنامه «مرز پرگهر» معرفی می شود تا حماسه و اقتدار تاریخ دفاع مقدس بیش ‌از پیش به مردم معرفی شود. امروز هم از ساعت ۱۲:۳۰ روایت واقعی و شفاهی اشعار و دست نوشته های عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس است.

این قصه ها حدیث رزمندگانی است که با رزمشان و خونشان و بذل جوانی و جانشان نام ایران را سربلند نگه داشتند. 

منبع :خبرگذاری مهر

امتیاز دهید