عکس‌های جشنواره فیلم فجر/روزهای هشتم و نهم

هنردستان: برج میلاد در روز هشتم نیز میزبان نمایندگان رسانه‌‌ها، منتقدان و هنرمندان بود. هر روز بر داغی جشنواره‌ افزوده‌ می‌شود.

 

به گزارش هنردستان؛ هشتیمن روز از سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد، با نمایش فیلم‌های رگ خواب، متهمین، یک روز بخصوص، خفگی و کارگر ساده نیازمندیم در برج میلاد برای خبرنگاران همراه بود.

به گزارش هنردستان؛ نهمین روز از سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد، با نمایش فیلم‌های آهستگی، کمدی انسانی، اسرافیل، گشت ارشاد 2 و اشنوگل در برج میلاد برای خبرنگاران همراه بود.

 

 11

12

13

14

15

16

17

18

22

33

35

36

39

40

44

45

47

52

55

66

77

88

99

f11

f12

f13

f14

f15

f16

f17

f18

f19

f22

f23

f24

f25

f26

f27

f28

f29

f30

f33

f44

f55

f66

f77

f88

f99

 

منبع: خبرگزاری ایلنا

امتیاز دهید