تصور مدیران از فیلم شهری بیشتر سفارشی است

هنردستان :کارگردان فیلم «فصل فراموشی فریبا» معتقد است: هر جشنواره‌ای می‌تواند، در منش و روش زندگی شهروندان تغییر ایجاد کند و خراش کوچکی در مغزها به وجود آورد که می‌توان دنیا را جور دیگر هم دید و هر فیلم برای انسان‌ها تجربه زندگی است. 

 عباس رافعی، کارگردان درباره ساخت فیلم شهری اظهار کرد: به اعتقاد من، اگر فیلمی به رفت و آمد شهری یعنی تنها به ظاهر قضیه، بپردازد، موضوع عبث و بیهوده‌ای را دنبال می‌کند

 عباس رافعی، کارگردان درباره ساخت فیلم شهری اظهار کرد: به اعتقاد من، اگر فیلمی به رفت و آمد شهری یعنی تنها به ظاهر قضیه، بپردازد، موضوع عبث و بیهوده‌ای را دنبال می‌کند، ولی اگر فیلمی لوکیشن‌های خود را در آپارتمان بگیرد و به توسعه و اقتضای شهرنشینی کمک کند، می‌تواند در گروه فیلم شهری قرار گیرد. 
وی ادامه داد: متاسفانه، فیلمسازان و مدیران اجرایی جشنواره‌ها با توجه به نام جشنواره فیلم انتخاب می‌کنند و به ماهیت آن توجه ندارند. ممکن است ما فرهنگ آپارتمان نشینی، فرهنگ زندگی معلولان در شهر را به عنوان فیلم شهری از آن یاد کنیم و بگوییم که به توسعه روابط مردمان شهری کمک کرده است و در حیطه فیلم شهری قرار می‌گیرد. من معضلاتی در سطح شهر می‌بینیم که جشنواره فیلم شهر به این معضلات توجه نکرده و تصور مدیران از فیلم شهری، بیشتر تصور سفارشی است. 
این کارگردان به نقد داوری‌ها پرداخت و تصریح کرد: به اعتقاد من، اگر در ساخت فیلم، انتقادی از فضای زیست محیطی، معضلات ترافیکی (که به واسطه عدم مدیریت شهری به وجود آمده)، یا به حضور نرده‌های متعدد شهر که عبور و مرور را سخت کرده و فضای شهر را خشن کرده است، شود. آن فیلم مورد تایید جشنواره قرار نگیرد. 

رافعی به فیلم «فصل فراموشی فریبا» اشاره کرد و گفت:  فیلم «فصل فراموشی فریبا» در زمینه فیلم شهری قرار میگیرد. موضوعش فضای شهر و وسایل نقلیه است و قصد داشتم نقدی بر معضلات و سوء مدیریت در شهر را نشان دهم. متاسفانه، شهر تهران در فیلم‌هایی که امروزه به آن فیلم شهرنشینی می گوییم، به خوبی دیده نمیشود، زیرا فیلمساز در مدت زمان فیلمبرداری به لوکیشن‌هایی می‌رود که مزاحمت نداشته باشد و ترافیک در شهر دیده نمی‌شود. فیلمساز هیچگاه دوربین را به صورت مستند گونه وارد فضای شهر نمی‌کند و شهر را همان گونه که هست، نمایش نمیدهد.

به گفته وی، به علت سهولت در انجام فیلمبرداری، خیابان‌های خلوت را نمایش می‌دهند و همه چیز استرلیزه شده است. معضلات ترافیک، دستفروشان، عبور و مرور وسایل نقیله، گویی در شهر وجود ندارد، زیرا فیلمسازان در فیلم‌ها نشان نمی‌دهند.

رافعی بیان کرد: هر جشنوارهای می‌تواند، در منش و روش زندگی شهروندان تغییر ایجاد کند و خراش کوچکی در مغزها به وجود آورد که می‌توان دنیا را جور دیگر هم دید و هر فیلم برای انسان‌ها تجربه زندگی است. اصلا معنی هنر؛ یعنی انتقال تجربه. اما عدهای فقط تجربه‌هایی که از پیش تعیین شده است را به مخاطبان انتقال میدهند. به اعتقاد من جشنواره فیلم شهر می‌تواند موثر باشد به شرطی که واقعی باشد. زمانی که فیلمساز به فیلم شهری می‌پردازد، مطمئنا فضای شهری آن فیلم سندی، برای آیندگان خواهد بود.

منبع :ایسنا

امتیاز دهید