«سارقین روح» با مضمون پرونده های امنیتی نوشته می شود

هنردستان : فیلمنامه سریال «سارقین روح» به نویسندگی هومان فاضل در حال نگارش است.

 فیلمنامه سریال «سارقین روح» به نویسندگی هومان فاضل در حال نگارش است و این روزها اپیزودهایی از آن نوشته می شود.

 فیلمنامه سریال «سارقین روح» به نویسندگی هومان فاضل در حال نگارش است و این روزها اپیزودهایی از آن نوشته می شود.

این فیلمنامه با مضمون پرونده های امنیتی نوشته می شود.

هومان فاضل پیش از این نگارش فیلمنامه سریال «آسمان من» را بر عهده داشته است که به موضوع امنیت پرواز می پرداخت.

منبع :خبرگذاری مهر

امتیاز دهید