تغییر رئیس هیئت مدیره انجمن جلوه‌های ویژه میدانی

هنردستان : ایمان کرمیان، رئیس هیئت مدیره انجمن جلوه‌های ویژه میدانی شد

 در پی کناره‌گیری محسن روزبهانی به علت بیماری و مشغله کاری از ریاست انجمن طراحان، مدیران و دستیاران جلوه‌های ویژه میدانی سینما، هیئت مدیره انجمن در جلسه 30 خرداد موضوع استعفای وی را بررسی و مورد موافقت قرار داد.

 در پی کناره‌گیری محسن روزبهانی به علت بیماری و مشغله کاری از ریاست انجمن طراحان، مدیران و دستیاران جلوه‌های ویژه میدانی سینما، هیئت مدیره انجمن در جلسه 30 خرداد موضوع استعفای وی را بررسی و مورد موافقت قرار داد.

 بر همین اساس به اتفاق آراء؛ ایمان کرمیان که پیش از این نایب رئیس این تشکل صنفی بود، به عنوان رئیس هیات مدیره و مصطفی رستگار به عنوان نایب رئیس انجمن طراحان، مدیران و دستیاران جلوه‌های ویژه میدانی سینمای ایران انتخاب شدند.

منبع :ایلنا

امتیاز دهید