صداوسیما مکلف به معرفی آثار هنری صنایع دستی شد

هنردستان : نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای صداوسیما را مکلف به تهیه معرفی هنرمندان و آثار هنری صنایع دستی در برنامه‌های مختلف رسانه ملی کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از هنرمندان،‌استادکاران و فعالان صنایع دستی مواد 9 و 10 این طرح را به تصویب رساندند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از هنرمندان،‌استادکاران و فعالان صنایع دستی مواد 9 و 10 این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 10 صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در برنامه‌های مختلف نسبت به صحنه‌آرایی و مستندسازی و معرفی هنرمندان و آثار هنری صنایع دستی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، صنایع د ستی و گردشگری و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام کند.

براساس ماده 9 دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شهرداری‌ها مکلفند در طراحی فضاهای عمومی شهری از نمادهای صنایع دستی و هنرهای سنتی متناسب با معماری ایرانی و اسلامی استفاده کنند.

همچنین ماده 8 این طرح ناظر به تشکیل صندوق توسعه صنایع دستی ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

منبع :ایسنا

امتیاز دهید