بهنام صفوی در آلمان زیر تیغ جراحی رفت

هنردستان : بهنام صفوی برای انجام عمل مغز خود مدتی است که به آلمان رفته و نخستین جراحی‌اش را هم پشت سر گذاشته است.
با وجود اینکه انجام دادن کارهای مربوط به دعوتنامه و مواردی از این قبیل زمان می‌برد اما خدا را شکر کارها تسهیل شد و بهنام توانست زودتر سفر کند.
 

 

مدیر برنامه‌های بهنام صفوی از انجام اولین جراحی بهنام صفوی در آلمان خبر داد.
رضا فؤادیان مدیر برنامه‌های بهنام صفوی گفت: بهنام صفوی برای انجام عمل مغز خود مدتی است که به آلمان رفته و نخستین جراحی‌اش را هم پشت سر گذاشته است.

او ادامه داد: با وجود اینکه انجام دادن کارهای مربوط به دعوتنامه و مواردی از این قبیل زمان می‌برد اما خدا را شکر کارها تسهیل شد و بهنام توانست زودتر سفر کند.
فؤادیان تصریح کرد: فکر می‌کنم بهنام صفوی یک عمل دیگر هم داشته باشد که در زمان خودش انجام می‌دهد.
 
جراحی بهنام صفوی در آلمان

او توضیح داد: براساس صحبت‌های انجام شده، قرار است تیم جراحی پروفسور سمیعی در بیمارستان INI هانوفر آلمان که یک مرکز تخصصی جراحی مغز محسوب می‌شود، این خواننده موسیقی پاپ را عمل کنند

امتیاز دهید