چهره های هالیوودی با ریش خوش‌تیپ ترند یا بدون ریش

هنردستان :اگر چه خانم ها راههای زیادی برای تغییر چهره شان دارند، به عنوان مثال آنها می توانند با مدل دادن به موهایشان یا آرایش گوناگون، به چهره خود تنوع دهند اما آقایان چطور؟ یکی از راههایی که چهره آقایان را از این رو به آن می کند، ریش و سبیل است.

 

 اگر چه خانم ها راههای زیادی برای تغییر چهره شان دارند، به عنوان مثال آنها می توانند با مدل دادن به موهایشان یا آرایش گوناگون، به چهره خود تنوع دهند اما آقایان چطور؟ یکی از راههایی که چهره آقایان را از این رو به آن می کند، ریش و سبیل است. به این ستاره های هالیوود نگاهی بیاندازید. شما چهره آنها را چگونه ترجیح می دهید؟ با ریش و سیبیل یا بدون آن؟
 
 
امینم
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
تام کالن
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
بن افلک
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
چیس کرافورد
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
سایمون کاول
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
جیمی درنان
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
رابرت پتینسون
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
متیو مک کانهی
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
آدرین برودی
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
لئوناردو دی کاپریو
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
جیک جیلنهال
 
 چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
بردلی کوپر
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
جرج کلونی
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
بن افلک
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
کریس پاین
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
جاستین ثرو
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
دیوید بکهام
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
تام هاردی
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
کریس همسورث
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
اشتون کوچر
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
برد پیت
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
ایان سامرهلدر
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
جان هم
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
جو جوناس
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
رایان گاسلینگ
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
زک افران
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
جرد لتو
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
رابی ویلیامز
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
 
 
 
جیمز فرانکو
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟ 
 
چهره های هالیوودی با ریش خوشتیپ ترند یا بدون آن؟

 

 
 
امتیاز دهید