تولیدات صنایع دستی داخلی از پرداخت مالیات معاف شدند

هنردستان :نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تکلیف به دولت و دستگاه‌های اجرایی جهت حمایت از رشد و ترویج تولیدات صنایع دستی، مصوب کردند که تمامی تولیدات صنایع دستی داخلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

 نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی، دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را مکلف کردند تا به منظور تشویق و حمایت از رشد و ترویج تولیدات صنایع دستی و هنرهای سنتی بومی و اصیل اقدامات ذیل را انجام دهند:

 نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی، دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را مکلف کردند تا به منظور تشویق و حمایت از رشد و ترویج تولیدات صنایع دستی و هنرهای سنتی بومی و اصیل اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف- به منظور تشویق و حمایت از رشد و ترویج تولیدات صنایع دستی و هنرهای سنتی بومی و اصیل، نسبت به اعمال محدودیت‌های لازم برای واردات محصولات صنایع دستی از جمله وضع تعرفه مناسب اقدام کند.

ب- سقف خروج ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان پنج کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی تا سه کیلوگرم برای هر نفر برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارج از کشور با ارائه ضمانتنامه‌های بانکی و وثایق معتبر افزایش می‌یابد. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ‌بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اجرای این ماده نظارت می‌کنند و اقلام تاریخی و میراث فرهنگی تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.

پ- از صادرکنندگان صنایع دستی در مقابل آثار منفی ناشی از نوسانات قیمت ارز حمایت نماید.

ث- گمرک جمهوری اسلامی ایران با نظر سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری نسبت به ایجاد و احصاء شناسه (کد) تعرفه‌های فرعی برای کلیه محصولات صنایع دستی کشور اقدام کند.

همچنین بر اساس ماده 12 این طرح دولت می‌تواند به منظور کمک به ارتقای تحصیلی هنرمندان و استادکاران صنایع دستی، کمک هزینه تحصیلی تعیین و پرداخت کند.

بر اساس ماده 13 این طرح نیز تمام تولیدات صنایع دستی داخلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.

 با توجه به ماده 14 این طرح آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ آن توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع :ایسنا 

امتیاز دهید