واکنش یک تشکل صنفی سینمایی

هنردستان :انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد:« مراکز غیر مسئول حق دخالت در کیفیت فیلم‌های سینمایی را ندارند.»

«ضمن تاکید بر لزوم عدم دخالت مراکز غیر مسئول و از جمله حوزه هنری در کیفیت فیلم‌های سینمایی ، به اطلاع می‌رساند که مهرداد فرید در مناظره با رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری،نظرات شخصی خود را بیان کردهاند.»

در اطلاعیه انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران آمده است:«ضمن تاکید بر لزوم عدم دخالت مراکز غیر مسئول و از جمله حوزه هنری در کیفیت فیلم‌های سینمایی ، به اطلاع می‌رساند که مهرداد فرید در مناظره با رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری،نظرات شخصی خود را بیان کردهاند.»

در ادامه این اطلاعیه نیز آمده است: «انجمن ضمن استقبال از هر گونه گفت‌وگو، لازم می‌داند که به اطلاع برساند در مناظره آقای مهرداد فرید با رئیس سازمان سینمای حوزه هنری ، آقای فرید نظرات شخصی خود را اعلام کرده‌اند چرا که بر اساس گزارشات نمایندگان انجمن مستقل در هیات رئیسه شورایعالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران،ایشان نمایندگی شورایعالی و یا تهیه‌کنندگان سینمای ایران را در این مناظره ، بر عهده نداشته و صرفا از نگاه شخصی گفتوگو کرده‌اند.

2- انجمن لازم می‌داند که اعلام کند: هر گونه اعمال نظر بر اثر هنری و در این مورد خاص فیلم‌های سینمایی توسط مراکز غیر مسئول و از جمله حوزه هنری ، امری غیر قانونی و از مصادیق سانسور مضاعف میباشد.

بدیهی است که مشاوره دادن با اعمال سلیقه متفاوت است.در مشاوره ، مشاوره گیرنده مختار است که نظر را بپذیرد یا خیر ، اما در شیوه حوزه هنری اکران یا عدم اکران فیلم در سینماهای تحت پوشش مطرح است که ناگفته پیداست چون تحریم نمایش فیلم را در پی دارد، به گمان ما امری غیر قانونی و سوء استفاده از اموال عمومی در اختیار است.

3- انجمن تهیه‌کنندگان مستقل اعلام میدارد که افراد و اشخاص در گفتوگوهای عمومی و یا اعلام نظرهای شخصی ،باید بین نگاه‌های شخصی با تصمیمات جمعی و اصول صنفی تفاوت گذاشته و بدون تسلط بر دیدگاه‌های صنفی به گونه‌ای رفتار نکنند که شنوندگان، بینندگان یا خوانندگان این دو را با هم خلط و باعث نگرانی اعضای صنف یا دیگر اصناف همکار شود.

4- انجمن تهیه‌کنندگان مستقل از هیات رئیسه شورایعالی انتظار دارد، مراقبت نماید که منافع صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران،مورد بده بستان با صاحبان قدرت قرار نگیرد.»

منبع :ایسنا

امتیاز دهید