حاکمان مُد در خدمت دولتمردان غربی

هنردستان :مستند «جستجوگر» درباره سیطره بازار مد بر ذائقه و فرهنگ ملت ها، دوشنبه ۱۹ تیرماه از شبکه افق پخش می شود.

کارشناسان اجتماعی عقیده دارند یکی از راهکارهای امتحان پس داده قدرت های جهانی برای نفوذ در ملت ها، ترویج انواع مدهایی است که هیچ سنخیتی با فرهنگ جوامع هدف ندارند و تنها بسترساز تهاجمات بعدی محسوب می شوند.

کارشناسان اجتماعی عقیده دارند یکی از راهکارهای امتحان پس داده قدرت های جهانی برای نفوذ در ملت ها، ترویج انواع مدهایی است که هیچ سنخیتی با فرهنگ جوامع هدف ندارند و تنها بسترساز تهاجمات بعدی محسوب می شوند.

مستند «جستجوگر» این هفته به بررسی سیطره بازار مد بر ذائقه و فرهنگ ملت ها اختصاص دارد.

در این مستند طی گفتگو با کارشناسان فرهنگی و اجتماعی، میزان قدرت نفوذ صنعت مد و مدگرایی در جوامع مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت همچنین به تاثیرات گسترش انواع مدها اشاره می شود.

«جستجوگر» دوشنبه ۱۹ تیرماه ساعت ۲۱ از شبکه افق پخش می شود.

منبع :خبرگذاری مهر

امتیاز دهید