برپایی هفته فیلم ارمنستان در ایران

هنردستان :هفته فیلم جمهوری ارمنستان اوایل مردادماه توسط گروه سینمایی «هنر وتجربه» برگزار می‌شود.

همزمان با برگزاری این رویداد ،از پوستر این هفته فیلم رونمایی شد.

به نقل از روابط عمومی گروه هنر وتجربه ،برگزاری هفته فیلم کشورهای مختلف از برنامه‌های گروه سینمایی هنر وتجربه است و اولین هفته فیلم مربوط به کشور جمهوری ارمنستان است که از١الی٧مرداد ماه در خانه هنرمندان،پردیس هویزه مشهد و پردیس گلستان شیراز با حضور دو کارگردان ارمنستانی برگزار میشود.

همچنین همزمان با برگزاری این رویداد ،از پوستر این هفته فیلم رونمایی شد.
طراحی این پوستر را بهزاد خورشیدی برعهده داشته است.

منبع :ایسنا

امتیاز دهید