مجمع عمومی انجمن مستندسازان اعضای جدید خود را شناخت

هنردستان :مجمع عمومی انجمن مستندسازان روز سه شنبه 20 تیرماه با معرفی اعضای هیات مدیره و بازرسان این مجمع برگزار شد.

 این مجمع به هیات مدیره ای رای داد که برنامه و شعار خود را حفظ انجمن مستند سازان و بازپس گیری جایگاه انجمن در خانه سینما قرار داده بود.

مجمع عمومی انجمن مستندسازان ۲۰ تیرماه با دستور جلسه انتخاب هیات مدیره و بازرس در سالن اسوه برگزار شد. این مجمع به هیات مدیره ای رای داد که برنامه و شعار خود را حفظ انجمن مستند سازان و بازپس گیری جایگاه انجمن در خانه سینما قرار داده بود.

مجمع با حضور ۲۰۵ نفر که بیش از سه چهارم صاحبان رای انجمن هستند، تشکیل شد و اعضای هیات مدیره و بازرسان آن به شرح زیر انتخاب شدند:

حامد ذولفقاری ۱۷۱ رای، شمیم مستقیمی ۱۶۱ رای، آزاده سلیمیان ۱۶۰ رای، رضا عاطفی ۱۵۰ رای، میلاد خالقی منش ۱۴۴ رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و امین قدمی و موحد شادرو به عنوان اعضای علی البدل اول و دوم انتخاب شدند.

همچنین محمد صادق جعفری به عنوان بازرس انجمن و کتی ارسنجانی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

منبع :خبرگذاری مهر

امتیاز دهید