«سارقین روح» در ۵۶ قسمت ساخته می شود

هنردستان :سریال «سارقین روح» در هشت قصه که هر یک از این قصه ها هفت قسمت از مجموعه را به خود اختصاص می دهند ساخته می شود.

 سریال «سارقین روح» به نویسندگی هومان فاضل در حال نگارش است و در شبکه پنج سیما به تولید می رسد. گزینه های کارگردانی این سریال هنوز در حال بررسی هستند.

 سریال «سارقین روح» به نویسندگی هومان فاضل در حال نگارش است و در شبکه پنج سیما به تولید می رسد. گزینه های کارگردانی این سریال هنوز در حال بررسی هستند. این مجموعه تلویزیونی قرار است به تهیه کنندگی ابوالفضل صفری به تولید برسد. 

«سارقین روح» مضامینی اجتماعی دارد که فضایی امنیتی هم بر آنها حاکم است. به دلیل این موضوعات بخش هایی از این سریال قرار است در خارج از کشور تصویربرداری شود.

تاکنون سیناپس هفت قسمت از «سارقین روح» نوشته شده است. این سریال هشت قصه را دنبال می کند که هر کدام از این قصه ها هفت قسمت را شامل می شوند و این سریال حدود ۵۶ قسمت خواهد بود.

منبع :خبرگذاری مهر

امتیاز دهید