توضیح سخنگوی سی‌امین نمایشگاه کتاب درباره انتشار یک خبر

هنردستان: سخنگوی شورای سیاست‌گذاری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره انتشار آگهی مناقصه تعدادی از امور و فعالیت‌های اجرایی این نمایشگاه در روزنامه‌های سراسری توضیح داد.

 

به گزارش هنردستان، به نقل از روابط عمومی  معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همایون امیرزاده اظهار کرد: در پنجمین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران تصویب شد که روند انجام برخی امور اجرایی ضروری آغاز و بعد از نهایی شدن ساختار اجرایی سی‌امین نمایشگاه این کارها توسط تشکل‌های نشر ادامه پیدا کند.

 

وی توضیح داد: انتشار آگهی مناقصه بعضی فعالیت‌های اجرایی هم در همین راستا توسط موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی انجام شد تا کارها با تأخیر زمانی همراه نشود چرا که انتشار آگهی مناقصه در تعدادی از فعالیت‌های اجرایی الزامی است.

 

سخنگوی شورای سیاست‌گذاری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ادامه داد: البته لازم به توضیح است که این آگهی در سال‌های گذشته از طرف موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به عنوان مجری نمایشگاه منتشر می‌شد که امسال با توجه به واگذاری امور اجرایی به تشکل‌ها در متن آگهی مناقصه اسمی از این موسسه به عنوان مجری نیامده و این کار صرفاً برای پیشگیری از تأخیر در امور اجرایی نمایشگاه بوده است.

امتیاز دهید