پشتیبانی از تئاتر دانشجویی را افزایش می‌دهیم/ حمایت از جوانان

به گزارش هنردستان: رییس دانشگاه تهران با اشاره به سیاست های کلی این دانشگاه تاکید کرد که هدف این است که پشتیبانی از فعالیت های دانشجویی در حوزه تئاتر افزایش پیدا کند.

محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران درباره نوع نگاه و برنامه های حمایتی این دانشگاه از تئاتر دانشجویی و فعالیت های دانشجویان در این حوزه  گفت: سیاست هایی کلی در دانشگاه وجود دارد که مستقل از رشته است و سعی می کنیم درباره همه رشته ها این سیاست ها را توسعه دهیم که این سیاست ها نگاه ملی و نگاه جهانی است.

وی با اشاره به اینکه هر چه حضور دانشگاه در جامعه قوی تر باشد و با مخاطب خود ارتباط نزدیک تری برقرار کند به غنا و جهت دار شدن فعالیت های دانشگاهی می انجامد، توضیح داد: تعامل با جامعه یکی از دستور کارهای جدی دانشگاه تهران است زیرا دانشگاه باید مسئولیت های اجتماعی خود را بپذیرد و متعهد باشد و صرفا یک نگاه برون گرایی نداشته باشد.

نیلی ادامه داد: همچنین فکر می کنیم سطح و شاخص های کیفی دانشگاه در تعاملات جهانی افزایش پیدا می کند و هم یاد می گیریم و هم یاد می دهیم و در این تعاملات با تجارب بیشتری که کسب می کنیم و تجاربی که به اشتراک می گذاریم، کیفیت فعالیت هایمان افزایش پیدا می کند.

رییس دانشگاه تهران با بیان اینکه تئاتر فعالیتی است که به شدت به مخاطب وابسته است و هر چه مخاطب بتواند ارتباط بیشتری برقرار کند موفقیت تئاتر هم بیشتر است، یادآور شد: مرکز تئاتر مولوی که دانشگاه هزینه نسبتا زیادی هم صرف بازسازی آن کرد، یکی از مراکزی است که در راستای برقراری ارتباط با مخاطب فعالیت های موفقی داشته و همچنان هم به این موفقیت ادامه می دهد.

نیلی تأکید کرد: سعی می کنیم در حد توانمان به فعالیت های تئاتر دانشجویی نظیر جشنواره تئاتر تجربه کمک کنیم و در معاونت فرهنگی که همیشه هم از کمبود بودجه رنج می برد، با پیش بینی بودجه های بیشتر و سیاست های تشویقی پشتیبانی از فعالیت های دانشجویی را در حوزه تئاتر افزایش می دهیم.

وی جذب بهترین ها به عنوان هیات علمی و جذب بهترین ها به عنوان دانشجو را از دیگر سیاست های کلی دانشگاه تهران نام برد که در حوزه تئاتر نیز جاری و ساری است.

رییس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه فعالیت های دانشجویی بخشی از آموزش، پژوهش و مفهوم کارآفرینی است، اظهار کرد: دانشگاه معتقد به تقویت فعالیت های دانشجویی از جمله فعالیت های حوزه تئاتر است تا دانشجویان بتوانند در زیر چتر حمایتی دانشگاه تجربه کنند.

نیلی در پایان تصریح کرد: به جد به پشتیبانی از فعالیت های دانشجویی معتقد هستم و فکر می کنم این کار سرمایه خوبی برای بهتر یاد گرفتن دانشجو نیز هست.

امتیاز دهید