اسناد هنری تدوین شد/ راه‌اندازی کارگروه بررسی فرهنگ عاشورایی

به گزارش هنردستان: رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی از راه اندازی کارگروهی در کمیسیون هنر و معماری خبر داد تا موضوع فرهنگ عاشورایی از نگاه هنر را بررسی و تحلیل کند.

محمدحسین ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه این کمیسیون گفت: پیاده روی اربعین پدیده ای است که افراد با فرهنگ های گوناگون با هم همراه می شوند و این پدیده علاوه بر اینکه از دیدگاه جامعه شناختی و مطالعات فرهنگی قابل بررسی است، هنر نیز می تواند با مستندسازی و تحلیل، جنبه های گوناگون آن را بیان کند.

رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: متاسفانه در مواردی آثار هنری ضعیف درباره اربعین یا پدیده های دینی تولید می شود که مناسب نیست. ضرورت دارد که سیاستگذاری حرفه ای و علمی در این زمینه انجام شود و به این منظور کارگروهی در کمیسیون هنر و معماری تشکیل خواهد شد تا موضوع فرهنگ عاشورایی از نگاه هنر را بررسی و تحلیل کند.

رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان درباره اسناد هنری تهیه شده در این کمیسیون گفت: اسناد سینما، تئاتر و موسیقی در این کمیسیون با استفاده از نظرات کارشناسان و هنرمندان هر حوزه تدوین شد و پس از هماهنگی های لازم و دریافت پیشنهادهای بخش های مدیریتی حوزه سینمایی، هنرهای نمایشی و موسیقی در این وزارت و دیگر دستگاه های مرتبط برای طرح در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه می شود.

در ادامه این جلسه موارد دیگری از اساسنامه بنیاد هنر عاشورایی نیز مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون نظرات و پیشنهادات خود را درباره ساختار ، اهداف و وظایف آن ارایه کردند.

امتیاز دهید