«عکاسی ایران؛ نگاهی به خود، نگاهی به جهان» شعار یک رویداد عکاسی

به گزارش هنردستان: ششمین دوره رویداد «۱۰ روز با عکاسان» با شعار «عکاسی ایران؛ نگاهی به خود، نگاهی به جهان» برگزار می شود.

«عکاسی ایران؛ نگاهی به خود، نگاهی به جهان» به عنوان شعار ششمین دوره رویداد «۱۰ روز با عکاسان» انتخاب شد.

ساعد نیک ذات دبیر ششمین دوره این رویداد گفت: با توجه به شرایط کنونی جهان و تحولات عکاسی، این شعار که مناسب شرایط امروز است، انتخاب شده است و عکاسی ایران و موقعیت آن را در جهان بررسی می کند.

وی ادامه داد: رویداد «۱۰ روز با عکاسان» یک شعار کلی با عنوان «عکاسی، فرهنگ، جامعه» دارد که به ارتباط عکاسی، جامعه و فرهنگ و تاثیرات این سه مقوله بر یکدیگر توجه دارد. در هر دوره در ذیل شعار کلی یک شعار بر اساس شرایط عکاسی و جامعه ایران انتخاب می شود که شعار «عکاسی ایران؛ نگاهی به خود، نگاهی به جهان» از سوی اسماعیل عباسی عکاس و مدرس عکاسی و از اعضای شورای علمی این رویداد پیشنهاد و در شورای علمی تصویب شد.

انجمن عکاسان ایران ششمین رویداد «۱۰ روز با عکاسان» را با هدف ایجاد شرایط برای گردهمایی و مبادلات فکری و فرهنگی و همچنین ارایه تازه ترین دستاوردهای عکاسی آذرماه امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد کرد.

امتیاز دهید