اعلام آمار مخاطبان و فروش ۴ نمایش‌ تماشاخانه ایرانشهر

به گزارش هنرستان:  آمار مخاطبان ۴ اثر نمایشی که اجرایشان در تماشاخانه ایرانشهر به پایان رسیده است، اعلام شد.

 نمایش‌های «گالیله» به کارگردانی علی پویان با ۱ هزار و ۳۲۲ مخاطب، «بکت» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی با ۳ هزار و ۳۶۶ مخاطب، «دولت ضعیفه» به کارگردانی اصغر خلیلی با ۲ هزار ۳۶۵ مخاطب و «اسطوره می‌شوم» به کارگردانی رویا نونهالی با ۲ هزار ۴۱۵ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

نمایش‌های «گالیله»، «بکت»، «دولت ضعیفه» و «اسطوره می‌شوم» که از ۱۳ و ۱۷ مهر در ساعت‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۱ اجرای عمومی خود را در سالن‌های استاد ناظرزاده و استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند به کار خود در این مجموعه پایان دادند.

نمایش «گالیله» به کارگردانی علی پویان در ۲۴ اجرای خود پذیرای ۱ هزار و ۳۲۲ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۷۰۷ مخاطب با بلیت‌های ۱۵ و ۳۰ هزارتومانی ۲۷۸ مخاطب با بلیت‌های ۲۵ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۲۴۸ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

فروش نمایش «گالیله» طی ۲۴ اجرا مبلغ ۲۱ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان بوده است.

نمایش «بکت» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی نیز در ۲۷ اجرای خود پذیرای ۳ هزار و ۳۶۶ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۲۳۷۷ مخاطب با بلیت‌های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هزارتومانی، ۶۱۸ مخاطب با بلیت ۳۰ و ۴۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۷۱ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان از این نمایش دیدن کردند.

فروش نمایش «بکت» طی ۲۷ اجرا مبلغ ۷۲ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان بوده است.

نمایش «دولت ضعیفه» به کارگردانی اصغر خلیلی نیز در ۲۴ اجرای خود پذیرای ۲ هزار ۳۶۵ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۰۶۵ مخاطب با بلیت‌های ۱۵،۲۰ و ۲۵ هزارتومانی، ۹۹۴ مخاطب با بلیت ۳۰ و ۴۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۰۷ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان این اثر نمایشی را دیدند.

فروش نمایش «دولت ضعیفه» طی ۲۴ اجرا مبلغ ۵۶ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان بوده است.

نمایش «اسطوره می‌شوم» به کارگردانی رویا نونهالی نیز در ۲۷ اجرای خود پذیرای ۲ هزار ۴۱۵ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۶۰۳ مخاطب با بلیت‌های ۱۵ ،۲۰ و ۲۵ هزارتومانی، ۱۶۶۵ مخاطب با بلیت ۳۰ و ۴۰ هزارتومانی این اثر نمایشی را دیدند. همچنین تعداد ۳۴۵ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

فروش نمایش «اسطوره می‌شوم» طی ۲۷ اجرا مبلغ ۷۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان بوده است.

امتیاز دهید