توصیه های رییس سازمان سینمایی درباره بازار کتاب و کتابخوانی

به گزارش هنردستان: رییس سازمان سینمایی توجه به ذائقه مخاطبان و واقعیت‌های بازارِ کتاب و آینده آن را امری ضروری دانست.

 رییس سازمان سینمایی عصر پنجشنبه دوم آذر در بازدید از مجموعه شهر کتاب مهرشهر کرج ضمن خرید کتاب و بازدید از بخش‌های مختلف شهرکتاب، بر اهمیت رونق کتابفروشی‌ها به عنوان آخرین زنجیره صنعت نشر تاکید کرد.

حیدریان در این بازدید گفت: خوشبختانه پویش کتابگردی در رونق کتابفروشی‌ها و انس و توجه مردم به کتاب موفق بوده است.

رییس سازمان سینمایی پیشنهادهایی را در مورد ارتقای سطح کیفی مجموعه شهر کتاب مهرشهر ارائه داد و گفت: با توجه پیشینه، حجم و وسعت فعالیت‌های حوزه نشر و توزیع کتاب، تاسیس پایگاه فرهنگی و هنری مجازی در جهت جمع‌آوری آمار و اطلاعات هنرمندان و پژوهشگران ساکن در منطقه مهرشهر ضروری است.

وی ادامه داد: فعالیت‌های جنبی شهرکتاب مهرشهر باعث رونق هرچه بیشتر این مرکز فرهنگی و توجه مردم به کتاب و کتابخوانی خواهد شد.

حیدریان با اشاره به لزوم توسعه کتابفروشی‌ها توسط بخش خصوصی در مناطق مختلف استان البرز گفت: توجه به ذائقه مخاطبان و واقعیت‌های بازارِ کتاب و آینده آن بسیار مهم است.

امتیاز دهید