مدیر تولید و فنی شبکه کودک منصوب شد

به گزارش هنردستان: مسعود عسکریان مدیر تولید و فنی شبکه کودک شد.

 طی حکمی از سوی مجید شعبان پور رییس مرکز تولید و فنی سیما، مسعود عسکریان به عنوان دومین مدیر تولید و فنی شبکه کودک منصوب شد.

پیش از عسکریان، سید اسامه حسینی خبیر این مسئولیت را برعهده داشت که به دلیل ضرورت ماموریت های رسانه‌ای برون‌مرزی صدا و سیما، به عنوان مدیر فنی دفاتر برون‌مرزی در لبنان منصوب شد.

در حکم انتصاب عسکریان، ماموریت های «برنامه‌ریزی اجرایی برای به‌ کارگیری بهینه منابع و نیروهای متخصص، برنامه‌ریزی عملیاتی برای ایجاد استانداردهای تولید و فنی، به‌ کارگیری شیوه‌ها و امکانات پیشرفته روز در امر تولید برنامه‌های تلویزیونی» برعهده اش گذاشته شده است.

مسعود عسکریان متولد سال ۱۳۵۵ در تهران است و در پیشینه کاری خود، کارشناسی سیستم های دیجیتال صدا و تصویر و همچنین مدیریت کارگروه کارشناسی تجهیزات فنی انیمیشن صدا و سیما و مراکز استان ها را دارد.

امتیاز دهید