رویکرد صرفا اقتصادی باعث به حاشیه رفتن هنر اندیشه‌محور می‌شود

به گزارش هنردستان: محمد حسین ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است رویکرد صرف اقتصادی به هنر، هنر مبتنی بر اندیشه و تفکر را به حاشیه می برد.

محمد حسین ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه این کمیسیون گفت: گرچه اقتصاد هنر امری ضروری و مهم است و به برنامه هایی نیاز دارد، اما رویکرد صرف اقتصادی به هنر و فشار و غلبه نگاه کاملا اقتصادی، هنر را از درون خالی می کند و هنر مبتنی بر تفکر و اندیشه را به حاشیه و کنار سوق می دهد و در آینده نتایج ناخوشایندی برای هنر دارد.

وی ادامه داد: مباحثی که درباره غالب فیلمنامه ها و بعضی نمایشنامه ها و آثار هنری مبنی بر نگاه صرف اقتصادی بدون توجه به ارزش های فرهنگی و اندیشگی مطرح می شود، متاثر از همین رویکرد است.

رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر نقش مدیریت فرهنگی، هنری بیان کرد: ضرورت دارد که مدیریت فرهنگی زمینه های مناسب برای تولید آثار هنری متنوع را فراهم کند و امکان تولید آثار هنری اصیل و اندیشه محور نیز مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن برنامه های مناسب برای رونق اقتصاد هنر نیز طراحی شود. در غیر این صورت و بدون توجه به ضرورت آثار هنری اصیل و مبتنی بر اندیشه، فرهنگ و هنر در آینده ضربه جدی می خورد.

ایمانی خوشخو با تاکید بر تعامل دولت با بخش خصوصی در زمینه هنر گفت: در این تعامل دولت وظایف سیاستگذاری، حمایت و نظارت را دارد که با توجه جدی به این وظایف زمینه تولید آثار هنری متنوع در بخش خصوصی فراهم می شود.

در ادامه این جلسه موارد دیگری از اساسنامه بنیاد هنر عاشورایی مطرح شد و اعضای کمیسیون هنر و معماری نظرات نهایی را درباره آن بیان کردند و مقرر شد با توجه به نظر اعضای کمیسیون اساسنامه نهایی تهیه و تدوین شود.

همچنین در جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای کمیسیون نظرات خود را درباره مسایل و رخدادهای جاری هنری کشور بیان کردند.

امتیاز دهید