بدون نظرخواهی برای روزنامه‌نگاران قانون تعیین می‌کنند؟

به گزارش هنردستان: رییس دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد درباره لایحه سازمان نظام رسانه‌ای گفت: مهمترین ضعف لایحه سازمان نظام رسانه‌ای این است که توسط دست‌اندرکاران رسانه و روزنامه‌نگاران تهیه نشده است؛ یعنی ماهیت دولتی دارد که هیچگاه مورد قبول روزنامه‌نگاران نخواهد بود.

سید وحید عقیلی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد هر یک از سه قوه‌ مجریه، مقننه و قضاییه به تنهایی نتوانند کاری درباره لایحه نظام رسانه‌ای انجام دهند.

این استاد ارتباطات سپس اظهار کرد: من فکر می‌کنم منطقی‌ترین و بهترین راه این است که شورایی از حاکمیت مجلس، قوه قضاییه، قوه مجریه، دانشگاه‌هایی که روزنامه‌نگاری تدریس می‌کنند و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای که تخصص و دغدغه اصلی‌شان تولید و نشر اطلاعات است، تشکیل شود.

عقیلی در پایان با طرح این پرسش‌ها که «چرا این نظام به صورت طرح و لایحه باید ایجاد شود؟» و «آیا شکل دیگری از لحاظ حقوقی نمی‌توانست داشته باشد؟»، تصریح کرد: در حالی که نظر خود روزنامه‌نگاران را نپرسیده‌اند، می‌خواهند لایحه‌ای برایشان تعیین کنند و این مسئله منطقی نیست.

امتیاز دهید