مدرسه سینمایی عمار برنامه تلویزیونی روستامحور می‌سازد

به گزارش هنردستان: مدرسه سینمایی عمار تولید برنامه ای تلویزیونی با موضوع روستا را در دستور کار خود داده است و برای این منظور، علاقمندان می‌توانند سوژه‌های خود را به این مرکز معرفی کنند.

 واحد تلویزیونی مدرسه سینمایی عمار تولید برنامه ای تلویزیونی با موضوع روستا را در دستور کار خود داده است و برای این منظور ساخت آیتم های کوتاه از سوژه های روستایی را آغاز کرده است.

موضوعات مختلف اقتصادی، فرهنگی و تاریخی از جمله موضوعاتی هستند که در این برنامه مطرح و به آنها پرداخته می‌شود، در این راستا، تولید آیتم های مربوط به استانهای سیستان‌ و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان آغاز شده است و علاقمندان در صورتی که سوژه‌های مناسبی در این استان‌ها سراغ دارند تا پایان آذر می‌توانند از طریق آی‌دی‌های تلگرامی @rzmasoudi و @Pishraft1396 به مدرسه سینمایی عمار معرفی کنند.

امتیاز دهید