بخشی از کوچک‌سازی در رادیو غیرکارشناسی بود

به گزارش هنردستان: معاون صدای رسانه ملی درباره مهمترین برنامه خود در رادیو بیان کرد که توجه به نیروی انسانی از اصلی ترین اقدامات وی خواهد بود.

حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی درباره اقداماتی که در این چند ماه حضورش در رادیو انجام داده است و برنامه هایی که دارد، بیان کرد: ما روز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه اولین نشست خود را با کارکنان رادیو برگزار می کنیم و در حال حاضر فکر می کنم مهمترین مساله ای که باید به آن توجه کنیم قدرت سرمایه نیروی انسانی مجموعه است.

وی ادامه داد: من نمی خواهم بگویم که نسبت به این حوزه غفلت صورت گرفته و یا نقدی به گذشته داشته باشم ولی فکر می کنم سرمایه های انسانی رادیو بالاترین دارایی این مجموعه است. براین اساس اگر بخواهم مهمترین اقدام خود را در برنامه هایم بیان کنم توجه، آموزش و ارتقای نیروی انسانی خواهد بود و بهره مندی رسانه از این ظرفیت مهم به عنوان یک محور در دستور کار است.

معاون صدای رسانه ملی همچنین با اشاره به چابک سازی و ادغام شبکه ها که پیش از وی در رادیو انجام شد، توضیح داد: آنچه که به اسم چابک سازی در یک بازه زمانی صورت گرفت یک اقدام اشتباه استراتژیک در سازمان بود که فقط به عنوان کوچک سازی انجام شد. ما با هرگونه چابک سازی در رسانه کاملا موافق هستیم اما در سال ۹۳ رادیو دستخوش کوچک سازی غیرکارشناسی شد که طبیعتا این کار آفات و لطمه های بسیاری را به همراه داشت.

وی در پایان با اشاره به تاسیس شبکه های جدید در رادیو گفت: بخش هایی از این کوچک سازی قابل دفاع و اجتناب ناپذیر بود و درباره شبکه های جدید و رادیوهای فصلی بعدا به طور مفصل تر بحث خواهیم کرد.

امتیاز دهید