می‌دم به جرم درخت‌خواری بازداشتت کنند!

به گزارش هنردستان: داستان «برگ سبز» درباره مردی است که با تبر می خواهد درختی را از ریشه درآورد و مرد دیگری می خواهد او را برای این کار به پلیس تحویل دهد.

 نمایش «برگ سبز» درباره مردی است که تبر به دست دارد و پای یک درخت است و مرد دیگری سراغ او آمده است و با او بحث می کند که چرا تبر به دست گرفته است و دارد درخت را از بین می برد.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج اف ام ۱۰۷.۵ بشنوند.

*عه عه عه این بابا چی کار داره می کنه؟ عجب! مرد حسابی مظلوم گیر آوردی؟ این چه کاریه داری می کنی؟

– عههه کدوم کار آقا؟ یقه رو ول کن.

*تبر و گرفتی دستت افتادی به جون این درخت بی نوا که چی؟ مگه تو نمی دونی درخت جون داره؟ تازه درخت به این گنده گی و بزرگی که خیلی بیشتر هم جون داره.

– من فقط می خواستم….

*ببین من خودم ختم این کارام نمی‌خواد من و سیاه کنی. واسه دو سیخ جوجه و دو تا سیخ چه می‌دونم دل و جگر افتادی به جون این بنده خدا که چی؟

– آقا من با شما چی کار دارم آخه؟!

*همین الان می برم تحویلت می دم به جرم درخت خواری بازداشتت کنن…

امتیاز دهید