نمایش “هوش مصنوعی” در باغ موزه نگارستان

نمایشگاهی از نقاشی های “محمد تیتکانلو” تحت عنوان “هوش مصنوعی” در گالری ماهر برپا شده است. به گزارش هنردستان ، نمایشگاهی از نقاشی های “محمد تیتکانلو” تحت عنوان “هوش مصنوعی” از روز جمعه ۶ بهمن ماه در گالری ماهر برپا شده است. محمّد محمّدزاده تیتکانلو، متولد۳/۳/ ۱۳۴۳ نقاش، مجسمه ساز، عکاس، نویسنده، محقق تاریخ عکاسی و هنر، تئوریسین و نخستین […]