سیزدهمین شماره «کوچه» منتشر شد

شماره‌‌ جدید مجله «کوچه» با عنوان «ویژه‌نامه زن + پرونده شهربازی» در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. به گزارش سایت هنردستان، انسان‌بودن فارغ از جنسیت؛ به رسمیت‌شناختن فارغ از سن؛ احترام‌گذاشتن فارغ از جایگاه؛ عشق‌ورزیدن فارغ از حساب‌ و کتاب؛ خودمان بودن فارغ از برچسب‌ها؛ درک تفاوت‌‌ها فارغ از خودخواهی؛ تفکر فارغ از تعصب؛ خندیدن فارغ از […]