آخرین اخبار

صنایع دستی و گردشگری

شهرهای خلاق فرهنگ و هنر؛ تلاش برای بازآفرینی یک میراث کهن و محفلی برای گردهمایی نخبگان هنری از مد و لباس تا تئاتر و موسیقی

آیین معرفی نخستین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر در هفت حوزه مد و لباس، ادبیات، موسیقی، صنایع‌ ستی و سنتی، سینما، هنرهای تجسمی

ادامه مطلب »