آخرین اخبار

صنایع دستی و گردشگری

یادداشتی برای روز جهانی محیط زیست، فرصتی برای جشن‌گرفتن سیاره زمین؛ ارزیابی تاثیر گردشگری بر حفظ و پایداری محیط‌زیست

ماریا آذری/کارشناس ارشد مديريت جهانگردي ـ بازاريابي جهانگردي: هر ساله روز جهانی محیط‌زیست، در پنجم ژوئن سراسر جهان جشن گرفته می‌شود تا اهمیت حفظ سیاره

ادامه مطلب »
صنایع دستی و گردشگری

نگاهی به اهمیت مولفه‌های موثر بر رضايت‌مندی گردشگران از مقاصد گردشگری؛ تامین رضایت صددرصدی گردشگر؛ آری یا نه؟!

ماریا آذری/ کارشناس ارشد مديريت جهانگردی ـ بازاریابی جهانگردی صنعت گردشگری در قرن 21 بخش اصلی اقتصاد جهانی به شمار می‌رود و رضایت در صنعت

ادامه مطلب »