آخرین اخبار

فرم و نگاه ايراني

هنردستان: نقدي فرم گرايانه به نمایش تیاتر سعدی، تابستان 32 نوشته و کار حسین کیانی حسین کیانی همواره در شناخت و تسلط بر فرم نمایش

ادامه مطلب »

استثمارگری قدرت مداران

هنردستان: نگاهی به نمایش خانه ام ابری نوشته نشمینه نوروزی و زمان وفاجویی و کار حمید پورآذری و سیامک احصایی به گزارش هنردستان، خانه ام ابری نمایشی است

ادامه مطلب »